Palang cáp điện ILJIN - loại trần thấp

Phone: 0965735665 Hotline:

Tối ưu chiều cao nâng hạ cho cầu trục 5 tấn – sử dụng palang cáp điện ILJIN loại trần thấp

Mỗi khách hàng đến với DLMECO đều có những yêu cầu khác nhau cho thiết bị cần đầu tư. Nhiệm vụ của chúng tôi là làm sao để đáp ứng tối đa yêu cầu của khách hàng dựa trên những dữ liệu khách hàng cung cấp.

Gần đây, DLMECO được tiếp một khách hàng có nhu cầu đầu tư cầu trục cho nhà xưởng có sẵn. Khách hàng yêu cầu DLMECO đưa ra một số giải pháp để họ lựa chọn. Sau khi trao đổi để nắm được nhu cầu của khách và khảo sát thực địa, chúng tôi đã đưa ra một số phương án và tính khả thi của chúng:

  • Nếu lắp đặt cầu trục dầm đơn, chiều cao nâng hạ của cầu trục sẽ bị hạn chế vì palang chạy trên cánh dưới của dầm
  • Sử dụng cầu trục dầm đôi, với hệ ray sẵn có và chiều cao của mái như vậy, palang sẽ bị kịch trần và không thể di chuyển ở những vị trí sát đường chạy (do xà nhà hạ thấp xuống)

  • Phương án khả thi nhất vừa phù hợp với thực tế, vừa tối ưu được chiều cao là lắp đặt cầu trục sử dụng palang cáp điện ILJIN trần thấp. Lúc này, palang sẽ di chuyển ở bên cạnh của dầm (nếu sử dụng dầm đơn) hoặc ở khoảng giữa của 2 dầm (nếu sử dụng dầm đôi).  

Sau khi nghe giải trình các phương án, khách hàng đã đồng ý lắp đặt cầu trục dầm đôi sử dụng palang trần thấp.

Và đây là một số hình ảnh lắp đặt thực tế cho khách hàng.

Sự hài lòng của khách hàng khi nghiệm thu mỗi công trình luôn là động lực để DLMECO phấn đấu hơn nữa trong hoạt động kinh doanh của mình!

 

Bình luận